Regeringens skrivelse 2017/18:280 Framtidens äldreomsorg
� en nationell kvalitetsplan
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:280 Framtidens äldreomsorg � en nationell kvalitetsplan
Utgivningsår:2018
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718280
Serie:Propositioner nr. 2017/18:280
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen redogör för sin syn på äldreomsorgen i Sverige. Regeringen redovisar hur den har börjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen.

I skrivelsen anger regeringen vilka områden som bör prioriteras under nästa mandatperiod. Genom de prioriterade insatserna ger regeringen stöd för utveckling av vård och omsorg för äldre med god kvalitet byggd på bästa tillgängliga kunskap och fördelad med jämställdhet och jämlikhet som grund.
 
  © 2017 Jure AB