Regeringens skrivelse 2017/18:289 Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:289 Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag
Utgivningsår:2018
Omfång:77 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718289
Serie:Propositioner nr. 2017/18:289
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen redovisar hur den bedömer de iakttagelser Riksrevisionen har gjort i rapporten Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel.

Regeringen välkomnar granskningen av återkrav av bostadsbidrag.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det finns anledning att se över bostadsbidraget och har aviserat sin avsikt att göra en översyn av regelverket. En viktig fråga har varit att utreda hur regelverket ska utformas för att minska risken för återkrav och skuldsättning. Regeringen menar att det även finns behov av att modernisera regelverket och förbättra den fördelningsmässiga träffsäkerheten av bostadsbidraget.

Regeringen delar Riksrevisionens syn att det är viktigt att noggrant följa upp återkraven av bostadsbidrag. Regeringen menar dock att det finns anledning att vänta med exempelvis en IT-utveckling inom området till dess att översynen av regelverket har genomförts.
 
  © 2017 Jure AB