Prop. 2018/19:82 Avskaffad särskild löneskatt för äldre
   
 
Titel:Prop. 2018/19:82 Avskaffad särskild löneskatt för äldre
Utgivningsår:2019
Omfång:2 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819082
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:82
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att den särskilda löneskatten för äldre på 6,15 procent tas bort från och med 1 juli 2019.

En särskild löneskatt om 6,15 procent tas sedan den 1 januari 2016 ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. En sådan särskild löneskatt tas även ut på bl.a. inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

I denna proposition föreslås att den särskilda löneskatten på dessa
ersättningar och inkomster ska avskaffas. Förslaget lämnas i enlighet med ett tillkännagivande från riksdagen den 12 december 2018.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB