Prop. 2018/19:88 Vissa inkomstskatteändringar
   
 
Titel:Prop. 2018/19:88 Vissa inkomstskatteändringar
Utgivningsår:2019
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:88
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i bestämmelserna om omräkning av representationsavdraget för företag som har sin redovisning i euro med anledning av att reglerna för representationsavdrag i inkomstskattelagen har ändrats.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2019.

Propositionen innehåller även ett förslag som innebär att vid beräkning av den justerade anskaffningsutgiften för delägare i handelsbolag ska nivån på skattesatsen för expansionsfond överensstämma med den faktiskt gällande skattesatsen.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB