Prop. 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag
   
 
Titel:Prop. 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag
Utgivningsår:2019
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819089
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:89
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Det höjda taket för
rutavdrag föreslås dock gälla för hela beskattningsåret 2019.
 
  © 2017 Jure AB