Prop. 2018/19:133 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
   
 
Titel:Prop. 2018/19:133 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
Utgivningsår:2019
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:133
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det i socialförsäkringsbalken ska införas ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem och fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut.

Vidare föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska höjas från 61 till 62 år.

I propositionen föreslås också vissa anpassningar till föreslagen höjning av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017.
 
  © 2017 Jure AB