Prop 2018/19:158 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
   
 
Titel:Prop 2018/19:158 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Utgivningsår:2019
Omfång:1189 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:158
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 853 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till en ny reglering för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet) med avseende på en ny typ av institut, tjänstepensionsföretag. Andra tjänstepensionsdirektivet ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (första tjänstepensionsdirektivet).

Den nya regleringen ska enligt vad som föreslås i propositionen tas in i en ny lag om tjänstepensionsföretag med andra tjänstepensionsdirektivet som grund.

I propositionen föreslås bl.a.

-att försäkringsföretag efter omvandling ska få driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag,

-särskilda rörelseregler för tjänstepensionsföretag,

-att tjänstepensionsföretag ska offentliggöra sina principer för aktieägarengagemang samt delar av sina investeringsstrategier och överenskommelser med kapitalförvaltare.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB