Prop. 2019/20:7 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:7 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning
Utgivningsår:2019
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/207
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning som syftar till att möjliggöra behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning.

Det föreslås bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter, skyddsåtgärder och undantag från den registrerades rättigheter i EU:s dataskyddsförordning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft samma dag som lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, dvs. den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB