Prop. 2019/20:9 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:9 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning
Utgivningsår:2019
Omfång:282 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det ska införas nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Det föreslås även nya regler om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst och au pair-arbete.

Regeringens förslag syftar till att underlätta överföring av kunskaper och kompetens till Sverige och till att stärka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft som kunskapsnation och destinationsland för utländska forskare, studenter och andra högkvalificerade personer. Förslagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (student- och forskardirektivet).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB