Prop. 2019/20:30 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg
   
 
Titel:Prop. 2019/20:30 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg
Utgivningsår:2019
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/2030
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att trängselskatt ska tas ut för resor genom Marieholmstunneln i Göteborg.

Syftet med förändringarna är att förbättra framkomligheten och miljön i
Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i
kollektivtrafik, järnväg och väg, bl.a. Västlänken och den nya
älvförbindelsen vid Marieholm.

Trängselskatt bör tas ut för resor genom Marieholmstunneln fr.o.m. den tidpunkt då tunneln öppnar för trafik. Det är i detta skede inte möjligt att med exakthet säga när detta kommer att ske. Lagändringarna föreslås därför träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Förslaget innebär att det tillkommer två nya ringar för betalstationsplacering på kartan i bilaga 2 till lagen om trängselskatt.
 
  © 2017 Jure AB