Prop. 2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel
   
 
Titel:Prop. 2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel
Utgivningsår:2019
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:24
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en sänkning av koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel.

Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi. Ändringarna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB