Prop. 2019/20:32 Skatt på avfallsförbränning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:32 Skatt på avfallsförbränning
Utgivningsår:2019
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:32
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs en ny punktskatt på avfall som förbränns.

Undantag från skatteplikten införs för biobränsle, farligt avfall, animaliska biprodukter samt viss produktion av material som innehåller avfallet eller dess restprodukter. Skatten ska tas ut med 125 kronor per ton avfall. Under 2020 är dock skattesatsen 75 kronor per ton avfall och under 2021 är skattesatsen 100 kronor per ton avfall. I propositionen föreslås även en årlig omräkning av skattesatsen grundad på faktiska förändringar i konsumentprisindex. Avdrag för skatten får göras för avfall som förs ut från en förbränningsanläggning. Förslaget om införande av skatt på avfall som förbränns bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2020
 
  © 2017 Jure AB