Ds 2019:24 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid.
   
 
Titel:Ds 2019:24 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid.
Utgivningsår:2019
Omfång:29 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249796
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:24
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I budgetpropositionen för 2020 framgår att en möjlighet till utvecklingstid ska införas i syfte att bidra till anställdas behov av att utveckla sin kompetens för att stärka sin fortsatta position på arbetsmarknaden samtidigt som rörligheten främjas i en tid då kraven på omställning ökar.

Utbildning bör vara fokus under utvecklingstid och ska bl.a. ge möjlighet och incitament för individer att utbilda sig till yrken inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Som ett led i införandet av utvecklingstid behövs vissa ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för att personer som tar del av utvecklingstid inte ska hamna i ett sämre läge vid eventuell arbetslöshet. Denna Ds innehåller förslag till sådana ändringar. Det föreslås att utfört förvärvsarbete som har bedrivits inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet utvecklingstid inte ska beaktas vid prövning av arbetsvillkoret. Det föreslås även att månader då den sökande har deltagit i programmet utvecklingstid endast ska räknas med i ramtiden om det är förmånligare för sökanden. Vidare föreslås att dagar med aktivitetsstöd som har utbetalats under utvecklingstid inte ska samordnas med dagar med arbetslöshetsersättning. Slutligen föreslås vissa justeringar i bestämmelserna om uppgiftsskyldighet.
 
  © 2017 Jure AB