Prop. 2019/20:64 Hemlig dataavläsning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:64 Hemlig dataavläsning
Utgivningsår:2019
Omfång:320 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920064
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

De brottsbekämpande myndigheterna har för närvarande flera hemliga tvångsmedel till sitt förfogande. Den tekniska och samhälleliga utvecklingen har dock medfört svårigheter att använda dessa tvångsmedel. Informationen som ska avlyssnas, övervakas eller beslagtas är ofta krypterad. De brottsbekämpande myndigheterna har ingen faktisk möjlighet att bryta eller kringgå sådan kryptering. Kriminella hittar även metoder för att på andra sätt undkomma vissa hemliga tvångsmedel.

Regeringen föreslår därför att de brottsbekämpande myndigheterna får
möjlighet att använda ett nytt hemligt tvångsmedel vid misstankar om allvarlig brottslighet. Det nya tvångsmedlet ska kallas hemlig dataavläsning. Hemlig dataavläsning bedöms leda till bättre och effektivare möjligheter att ta del av information som i dagsläget inte är tillgänglig. Det nya tvångsmedlet ska kunna användas under en förundersökning, i underrättelseverksamhet och vid särskild utlänningskontroll.

Möjligheten till hemlig dataavläsning ska enligt förslaget införas genom
en särskild, tidsbegränsad lag. Vidare föreslås vissa ändringar i andra lagar som en följd av att den nya lagen införs. Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.
 
  © 2017 Jure AB