SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor
   
 
Titel:SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor
Anmärkning:2020:001
Utgivningsår:2020
Omfång:312 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250150
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:1
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Enligt utredningen finns tre huvudsakliga utmaningar inom yrket; personliga assistenter behöver få:
- tryggare anställningsvillkor,
- arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och
- osäkerheten kring arbetsuppgifter behöver minska.

I betänkandet lämnas flera förslag på vad regeringen bör göra för att förbättra personliga assistenters arbetsvillkor. Det föreslås bland annat att regeringen:

- inför ett krav på att arbetsgivare ska tillämpa kollektivavtalsliknande villkor
- ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt utbildnings- och kunskapsmaterial anpassat till personlig assistans
- ger privata assistansbolag ansvar för att finansiera sina assistenters sjuklönekostnader
- ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra en tillsyn av hur egenvård och vård på delegation fungerar vid personlig assistans.

Särskild utredare: Lars Lööw
 
  © 2017 Jure AB