Prop. 2019/20:80 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor
   
 
Titel:Prop. 2019/20:80 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor
Utgivningsår:2020
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:80
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I lagen om insättningsgaranti finns bl.a. bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och ersättningsrättens inträde. Lagen genomför i svensk rätt EU:s insättningsgarantidirektiv.

I propositionen föreslås att det högsta ersättningsbeloppet också i fortsättningen ska uttryckas i svenska kronor men att det ska regleras i föreskrifterpå lägre nivå än lag. Det innebär att Riksgäldskontoret kan anpassa det högsta ersättningsbeloppet till motsvarande belopp i EU-direktivet (100 000 euro) på grund av den omräkning som ska göras åtminstone vart femte år.

Det föreslås också vissa ändringar i bestämmelserna om ersättningsrättens inträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. Det nuvarande ersättningsbeloppet (950 000 kronor) ska gälla fram till dess att Riksgäldskontorets föreskrifter om ersättningsbeloppet i svenska kronor har trätt i kraft.
 
  © 2017 Jure AB