Prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården
   
 
Titel:Prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården
Utgivningsår:2020
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:84
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Bland förslagen:

- särreglering av tvångsåtgärderna fastspänning med bälte, avskiljande från andra patienter och inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster för patienter under 18 år.

- att förutsättningarna för att använda dessa tvångsåtgärder skärps och att tiden för hur länge tvångsåtgärden får pågå förkortas samt att förutsättningarna för förlängning av en beslutad tvångsåtgärd tydliggörs.

- en ny bestämmelse om särskild underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om en patient som är under 18 år har blivit föremål för upprepade tvångsåtgärder under vårdperioden.

- en ny bestämmelse om att patienter som är under 18 år ska ha rätt till dagliga aktiviteter på vårdinrättningen och att vistas utomhus under minst en timme varje dag, om inte medicinska skäl talar mot det.
 
  © 2017 Jure AB