Prop. 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
   
 
Titel:Prop. 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Utgivningsår:2020
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920094
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:94
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad ändras på så sätt att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för avyttringar som görs efter den 30 juni 2020.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB