Prop. 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter
   
 
Titel:Prop. 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter
Utgivningsår:2020
Omfång:246 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:122
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Förslagen i propositionen föranleds av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Förslagen innebär att nya regler och ändringar införs i bland annat mervärdesskattelagen och lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Det föreslås att undantaget från mervärdesskatt vid import av
försändelser med lågt värde slopas. Det föreslås också att elektroniska
marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för mervärdesskatt avseende försäljning av varor från säljare i ett tredjeland som görs via plattformen. Vidare föreslås att den särskilda ordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatt (Mini One Stop Shop) som i dag gäller för elektroniska tjänster utökas till att gälla för alla tjänster och för vissa omsättningar av varor. Vidare föreslås att den nuvarande omsättningströskeln för distansförsäljning av varor från andra EU-länder slopas. I stället ska den EU-gemensamma tröskel som gäller för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster även gälla för unionsintern distansförsäljning av varor.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
 
  © 2017 Jure AB