Prop. 2020/21:65 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
   
 
Titel:Prop. 2020/21:65 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Utgivningsår:2020
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021065
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:65
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den
29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet
av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars 2020–30 juni 2021. Ändringen gäller bara företag som den 1 april 2021 inte har försatts i konkurs.
 
  © 2017 Jure AB