Diskrimineringslagen
� En kommentar
   
 
Författare:Fransson Susanne , Stüber Eberhard
Titel:Diskrimineringslagen � En kommentar
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:685 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022992
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 1166 SEK exkl. moms

 

Sedan 2009 gäller en ny diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Boken ger en utförlig beskrivning av rättsområdet. Lagen kommenteras och hänvisningar ges till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. Framställningen kompletteras med referenser till litteratur och artiklar.
 
  © 2017 Jure AB