Prop. 2020/21:97 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer
   
 
Titel:Prop. 2020/21:97 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer
Utgivningsår:2021
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:97
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att energiskatt ska tas ut med 100 procent av den generella nivån för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, dock inte för förbrukning i skepp eller båt.

Återbetalning av energiskatt ska inte medges för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för ovan angivna ändamål.

Sådan bränsleförbrukning som har fullständig befrielse från energi- och
koldioxidskatt, exempelvis i metallurgiska processer, mineralogiska
processer och framställning av energiprodukter berörs inte av förslaget.

Förändringarna föreslås genomföras i två steg med en sänkning av
skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 samt ett helt slopande av skattenedsättningen den 1 januari 2022.

Vidare föreslås justeringar i beskattningen av råtallolja.

Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB