Prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
   
 
Titel:Prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
Anmärkning:Direktiv 2001/40/EG och Ds 2001:76.
Utgivningsår:2002
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102182
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:182
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB