Prop. 2021/22:34 Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar
   
 
Titel:Prop. 2021/22:34 Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar
Utgivningsår:2021
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122034
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:34
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs en skattelättnad för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk.

Innebörden av förslaget är att sådan cykelförmån ska tas upp till beskattning bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kronor per beskattningsår. Skattelättnaden föreslås gälla vanliga trampcyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen.

I propositionen föreslås även att ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar ska tas upp till beskattning bara till den del som de sammanlagda ersättningarna överstiger 20 000 kronor.

Förslaget medför ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) som föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB