Prop. 2021/22:35 Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin
   
 
Titel:Prop. 2021/22:35 Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin
Utgivningsår:2021
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122035
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:35
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att inköp som görs av Europeiska kommissionen eller andra EU-organ i syfte att hantera covid-19-pandemin antingen ska undantas från mervärdesskatt eller medföra en rätt till återbetalning av mervärdesskatt.

Ett undantag från mervärdesskatt föreslås också vid EUorgans import för sådana ändamål. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 men tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

De föreslagna ändringarna genomför rådets direktiv (EU) 2021/1159 av den 13 juli 2021 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga undantag för import och vissa leveranser, med anledning av covid-19- pandemin.
 
  © 2017 Jure AB