Prop. 2021/22:66 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
   
 
Titel:Prop. 2021/22:66 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Utgivningsår:2021
Omfång:66 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122066
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:66
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012.

Regeringen föreslås få meddela föreskrifter om vilka kommunala myndigheter och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter eller nationella samordnare och vilka uppgifter en samordnare ska ha. Enligt förslaget bestämmer regeringen vilka förvaltningsmyndigheter under regeringen som ska vara behöriga myndigheter eller nationella samordnare. Vidare föreslås att behöriga myndigheter ska vara skyldiga att lämna information till en nationell samordnare och att vissa uppgifter som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 ska utföras av de behöriga myndigheterna.
 
  © 2017 Jure AB