SOU 2022:4 Minska gapet
� Åtgärder för jämställda livsinkomster
   
 
Titel:SOU 2022:4 Minska gapet � Åtgärder för jämställda livsinkomster
Utgivningsår:2022
Omfång:670 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503171
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:4
Ämnesord:Arbetsrätt , Övrigt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Kommissionen för jämställda livsinkomster har regeringens uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män.

Kommissionen har för det första analyserat länders modeller för lönecertifiering och lönetransparens med fokus på hur dessa skulle kunna utvecklas och tillämpas i Sverige. För det andra har de kartlagt behovet av statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män och analyserat hur löneskillnader mellan kvinnor och män kan följas över tid. För det tredje har de kartlagt hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män och analyserat fördelningens ekonomiska konsekvenser för jämställdheten samt gjort en översyn av hur myndigheter ger information och vägledning till kvinnor och män ur ett jämställdhetsperspektiv (detta redovisade vi i delredovisningen Komm2021/00077/A 2020:01-1). För det fjärde har de analyserat förutsättningarna för införande av ett frivilligt jämställdhetscertifieringssystem för arbetsplatser och lämnar förslag på alternativa metoder för att främja jämställda arbetsplatser. För det femte har de verkat för en bred diskussion och för att sprida kunskap om hur jämställda livsinkomster specifikt främjas.
 
  © 2017 Jure AB