Prop. 2021/22:91 Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet
   
 
Titel:Prop. 2021/22:91 Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet
Utgivningsår:2022
Omfång:25 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:91
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 bedömt att miljöstyrningen i det s.k. bonus–malus-systemet bör skärpas.

Det föreslås därför att den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer och att gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 130 till 125 gram
per kilometer. Detta innebär att för bensin- och dieseldrivna lätta fordon
blir koldioxidbeloppet under de tre första åren från det att fordonet blir
skattepliktigt för första gången summan av

- 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning
släpper ut per kilometer utöver 75 gram och upp t.o.m. 125 gram, och

- 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning
släpper ut per kilometer utöver 125 gram.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.
 
  © 2017 Jure AB