Prop. 2021/22:84 Sänkt energiskatt på bensin och diesel
   
 
Titel:Prop. 2021/22:84 Sänkt energiskatt på bensin och diesel
Utgivningsår:2022
Omfång:26 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:84
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att regeringen ska återkomma med lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022 (bet. 2021/22:FiU1 punkt 2 d, rskr. 2021/22:46). I propositionen behandlas riksdagens tillkännagivande.

Förslagen medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.
 
  © 2017 Jure AB