SOU 2022:8 Rätt och rimligt för statligt anställda
   
 
Titel:SOU 2022:8 Rätt och rimligt för statligt anställda
Utgivningsår:2022
Omfång:228 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503287
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:8
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 259 SEK exkl. moms

 

Utredningen om vissa frågor om statligt anställdas rättsställning har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningens uppdrag kan delas upp i fyra delar. Den första delen handlar om överklagade anställningsbeslut och utredningen ska lämna förslag som säkerställer att myndigheterna följer Statens överklagandenämnds (SÖN) och Överklagandenämnden för högskolans (ÖNH) beslut. Nästa del handlar om att analysera under vilka förutsättningar en statligt anställd bör kunna stängas av från arbetet och om det behövs bestämmelser som reglerar detta. Uppdragets tredje del handlar om att analysera om prövningen i frågor om bl.a. disciplinansvar och avskedande när det gäller professorer ska göras av den anställande myndigheten i stället för av Statens ansvarsnämnd (SAN). Den sista delen handlar om att beskriva myndighetschefers anställningsvillkor samt se över vissa av villkoren.
 
  © 2017 Jure AB