Brå Rapport 2022:2 Tore 2
� En myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje
   
 
Titel: Brå Rapport 2022:2 Tore 2 � En myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje
Utgivningsår:2022
Omfång:108 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599551
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2022:2
Ämnesord:Offentlig rätt , Övrigt , Straffrätt

Pris: 219 SEK exkl. moms

 

En omfattande myndighetsgemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje inleddes 2011. Insatsen fick namnet Tore 2 och är en av de största myndighetsgemensamma insatser som genomförts i Sverige. Tore 2 byggde på samverkan mellan:

Polismyndigheten,
Arbetsförmedlingen,
Säkerhetspolisen,
Skatteverket,
Försäkringskassan,
Kustbevakningen,
Kronofogden,
Tullverket,
Kriminalvården,
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten.

De flesta åtgärderna riktades mot ekonomisk brottslighet. Rapporten visar att de regelbundna veckomötena, en lättillgänglig problembild, motivationshöjande föredragningar och decentraliseringen av beslut till myndigheternas koordinatorer skapade engagemang och uthållighet.

Brå har följt insatsen från start till mål samt i ett par år efter att den avslutats. Utvärderingen omfattar insatsens genomförande, utfall och effekter. Brå har även sammanställt rekommendationer om vad som är viktigt att tänka på när man planerar, genomför och avslutar en myndighetsgemensam insa
 
  © 2017 Jure AB