SOU 2022:65 En ny lag om stöd vid korttidsarbete
� ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk
   
 
Titel:SOU 2022:65 En ny lag om stöd vid korttidsarbete � ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk
Utgivningsår:2022
Omfång:562 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505083
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:65
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt , Straffrätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Kommittén om stöd vid korttidsarbete har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Stödet vid korttidsarbete har varit en av de mest omfattande åtgärderna för att lindra effekterna för näringsliv och sysselsättning av spridningen av sjukdomen covid-19. Regelverket för korttidsarbete har under pandemin tillämpats för första gången och i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen togs fram. Regeringen har därför funnit att det finns skäl att tillsätta en kommitté med uppdrag att dels analysera betydelsen av stödet för att lindra de negativa ekonomiska effekterna som uppstått till följd av spridningen av covid-19, dels se över om regelverket bör förändras i vissa avseenden.

Den första delen av kommitténs uppdrag har kommittén redovisat genom delbetänkandet Korttidsarbete under pandemin – En utvärdering av stödets betydelse (SOU 2022:30), som överlämnades till regeringen den 31 maj 2022.

Detta slutbetänkande innefattar kommitténs uppdrag att se över regelverket.
 
  © 2017 Jure AB