Diskrimineringslagen inom hälso- och sjukvård
� från princip till praktik
   
 
Författare:Swanstein Filippa , Henrikz Karin
Titel:Diskrimineringslagen inom hälso- och sjukvård � från princip till praktik
Utgivningsår:2022
Omfång:268 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144140636
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 342 SEK exkl. moms

 

Diskriminering handlar om mänskliga rättigheter, om lagar, men även om föreställningar om makt, normer, strukturer och sociala handlingar – strukturer och normer som i sin tur påverkar vår lagstiftning. Den här boken tar upp såväl diskriminering mellan vårdtagare och vårdgivare som den diskriminering som kan uppstå i arbetslivet, med särskilt fokus på hälso- och sjukvården.

Genom att sätta diskrimineringsförbudet i en rättighetskontext och samtidigt angripa frågan om diskriminering utifrån flera olika infalls-vinklar tydliggör den vår svenska diskrimineringslag samt vilka möjligheter och/eller brister den har i relation till hälso- och sjukvårdens område och ramar.

I boken finns många exempel på faktiska situationer där författarna problematiserar, tydliggör eller prövar diskrimineringslagens gränser för att undersöka om en situation är att se som diskriminering eller ej i rättslig mening.

Diskrimineringslagen inom hälso- och sjukvård – från princip till praktik riktar sig till studenter som läser kurser inom hälso- och sjukvård som behandlar diskrimineringsfrågor. Den är även lämplig för yrkesverksamma inom dessa områden.
 
  © 2017 Jure AB