Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd
� för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande
   
 
Titel:Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd � för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande
Utgivningsår:2022
Omfång:78 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505205
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:29
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria innehåller förslag till de ändringar som behövs i lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd och förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd.

Omställningsstudiestödet ska förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Stödet kan enligt nuvarande regelverk lämnas i högst 44 veckor. I syfte att stärka näringslivets konkurrenskraft, säkra kompetensförsörjningen och underlätta det livslånga lärandet lämnas i promemorian förslag om fler veckor med omställningsstudiestöd.

Omställningsstudiestöd föreslås kunna lämnas under ytterligare veckor efter så kallad återkvalificering, det vill säga när det har gått minst 15 år efter att den studerande fick sina första 22 veckor med helt stöd eller motsvarande antal veckor med en del av helt stöd.

Omställningsstudiestöd ska i dessa fall få lämnas under ytterligare högst 22 veckor till den studerande som får helt stöd och motsvarande antal veckor till den studerande som får en del av helt stöd. Det innebär att en studerande som får helt stöd som mest kan få 66 veckor med omställningsstudiestöd.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.
 
  © 2017 Jure AB