Prop. 2022/23:15 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
   
 
Titel:Prop. 2022/23:15 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
Utgivningsår:2022
Omfång:16 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223015
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:15
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att skattereduktionen för installation av grön teknik, det s.k. gröna avdraget, ska förstärkas genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna.

Förslaget medför ändring i 7 § lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på
installationer som har betalats efter den 31 december 2022.
 
  © 2017 Jure AB