Prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag
   
 
Titel:Prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag
Anmärkning:SOU 2001:11. Ds 2001:35. Ds 2000:35.
Utgivningsår:2002
Omfång:126 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102165
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:165
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB