Prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.
Anmärkning:SOU 2001:36
Utgivningsår:2002
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102051
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:51
Ämnesord:Offentlig rätt , Skadeståndsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB