Prop. 2002/03:10 Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor
   
 
Titel:Prop. 2002/03:10 Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor
Anmärkning:Ds 2001:58.
Utgivningsår:2002
Omfång:174 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203010
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:10
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB