Prop. 2002/03:15 Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten
   
 
Titel:Prop. 2002/03:15 Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten
Anmärkning:Se även SOU 2002:52 och prop. 2004/05:32.
Utgivningsår:2002
Omfång:105 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203015
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:15
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB