Prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation m.m.
Anmärkning:Se SOU 2002:60 och SOU 2002:109.
Utgivningsår:2003
Omfång:621 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203110
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:110
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 304 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag om en ny lag som skall ersätta nuvarande telelag och lag om radiokommunikation samt omfatta alla elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster. Operatörer skall kunna tvingas att dela på master, antenner och annan infrastruktur. Detta kan lösa vissa problem som uppstått i samband med utbyggnaden av 3G-nätet.
Lagen skyddar också abonnenterna mot höga priser och leverantörskrångel. Krav ställs på specificerade räkningar, en möjlighet att spärra vissa betalsamtal och en kreditspärr som tillfälligt stänger av abonnemanget om kostnaderna skenar iväg. Lagen skall också garantera att uppgifter om abonnenter och innehållet i elektronisk kommunikation kan hållas konfidentiella. Lagförslaget innehåller bilagor med gällande EU-direktiv och beslut.
 
  © 2017 Jure AB