Prop. 2002/03:79 Direktavdrag för lantmäteriförättningsutgifter vid omarrondering
   
 
Titel:Prop. 2002/03:79 Direktavdrag för lantmäteriförättningsutgifter vid omarrondering
Anmärkning:Se även SOU 2001:38.
Utgivningsår:2003
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:79
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB