Prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.
Anmärkning:SOU 2002:8
Utgivningsår:2003
Omfång:102 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:128
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB