SOU 2003:50 Ett vägval för framtidens sjukpenningsskydd - Bilaga
� Bygga ut eller bygga om?
   
 
Titel:SOU 2003:50 Ett vägval för framtidens sjukpenningsskydd - Bilaga � Bygga ut eller bygga om?
Anmärkning:Bilaga till slutbetänkandet. Delrapport med remisssammanställning.
Utgivningsår:2003
Omfång:177 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218712
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skyddstider för sjukpenninggrundande inkomst (SGI-utredningen)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:50
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Denna rapport togs fram av utredningen för att väcka debatt samt samla in kommentarer och synpunkter på olika principlösningar av det s.k. SGI-skyddet. I rapporten ingår en remissammanställning med synpunkter från olika myndigheter, försäkringskassor, arbetsgivar- och arbetstagarparter, handikapporganisationer m.fl.
 
  © 2017 Jure AB