SOU 2003:61 Trängselavgifter
   
 
Titel:SOU 2003:61 Trängselavgifter
Anmärkning:Delbetänkande. Övriga delbetänkanden SOU 2001:51, SOU 2002:11 och SOU 2003:33. Se även prop. 2003/04:145 och prop. 2003/04:169.
Utgivningsår:2003
Omfång:276 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218925
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Stockholmsberedningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:61
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås en lag om trängselavgift. Utgångspunkten är att en sådan avgift är att betakta som en statlig skatt och att beslut därför måste tas av riksdagen.

Stockholms kommunfullmäktige beslutade den 2 juni om att genomföra ett försök med trängselavgifter. Beredningen visar hur ett sådant försök lagtekniskt kan regleras genom en bilaga till den generella lagen om trängselavgifter, men tar inte ställning till Stockholmsförsöket utom i två punkter:

– Lidingö kommun måste ha en avgiftsfri förbindelse med det allmänna icke avgiftsbelagda vägnätet.
– Essingeleden skall vara avgiftsfri.
 
  © 2017 Jure AB