Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser
Anmärkning:Se även regeringens skrivelse 2003/04:14.
Utgivningsår:2003
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203145
Serie:Propositioner nr. 2002/03:145
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB