Prop. 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter
   
 
Titel:Prop. 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter
Anmärkning:Se Ds 2003:19.
Utgivningsår:2003
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304018
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:18
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB