Ds 2004:22 Öppna dörrar - sänkta trösklar
� Slutrapport från budgetgruppen Samverkan för Abetsmarknadsintegration
   
 
Titel:Ds 2004:22 Öppna dörrar - sänkta trösklar � Slutrapport från budgetgruppen Samverkan för Abetsmarknadsintegration
Utgivningsår:2004
Omfång:178 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222143
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:22
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att invandrare skall integreras i det svenska arbetslivet genom informationsinsatser om goda exempel på företag som lyckats med att rekrytera invandrare, samverkan mellan företagen och arbetsförmedlingen, prova på-platser, upphandling av arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens och karriärplanering via arbetsförmedlingen för invandrare med högskoleexamen.
 
  © 2017 Jure AB