SOU 2000:65 Avdragsrätt för fackföreningsavgifter
   
 
Titel:SOU 2000:65 Avdragsrätt för fackföreningsavgifter
Anmärkning:Se prop. 2001/02:36.
Utgivningsår:2000
Omfång:201 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212455
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:FARA-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:65
Ämnesord:Skatterätt , Arbetsrätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att den del av fackföreningsavgiften som avser det allmänfackliga arbetet, dvs. 62 procent av avgiften exklusive a-kasseavgiften, skall vara avdragsgill. Några förändringar föreslås inte när det gäller motsvarande avgifter till arbetsgivarorganisationerna.
 
  © 2017 Jure AB