Prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning m.m.
Utgivningsår:2001
Omfång:120 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:43
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB