Prop. 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m.
Anmärkning:Se SOU 1998:37.
Utgivningsår:2001
Omfång:124 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:81
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB